Obchodní podmínky

Definice pojmů


Klient – v těchto obchodních podmínkách je jako klient chápán ten, kdo se účastní jakékoli z vybraných aktivit ve Volnočasovém centru Zdravíčko – Krmelín, s.r.o. Může se jednat o pravidelná cvičení, návštěva sauny, solné komory, různé přednášky a workshopy, či jiné pořádané akce v prostorách nebo pod záštitou centra Zdravíčko - Krmelín.

Poskytovatel služeb – Zdravíčko-Krmelín s.r.o. Záhumenní 715,Krmelín, 739 24,IČ: 09474404, DIČ: CZ 09474404 jednatel: Jana Havránková

1. Skupinové cvičení
- každý klient navštěvující skupinová cvičení musí mít provedenou registraci v rezervačním systému ,Zdravíčko-Krmelín,
- kurzovné platí klient předem, na účet, nebo hotově,
- klient se může objednat na jakoukoliv lekci z uvedené nabídky pravidelných kurzů, workshopů nebo tematických akcí podle počtu předplacených hodin,
- klient se na kurzy hlásí sám v rezervačním systému,
- při odhlášení se z pravidelného kurzu dříve než 24 hodin zaplacená lekce nepropadá, klient si ji může nahradit,
- odhlášení z pravidelného kurzu se provádí v rezervačním systému; v případě výpadku e-mailem nebo telefonicky, přičemž čas odeslání e-mailu nebo telefonického hovoru musí být rovněž dříve než 24 hodin před začátkem lekce,
- později, do 24 hodin se klient také může odhlásit, ale již bez nároku na náhradu,
- v případě workshopu je tato doba stanovena na 168 hodin (1 týden),
- klient je povinen sdělit svůj zdravotní stav před zahájením kurzu,


Storno předplatného na skupinoví cvičení:
V případě závažné nemoci vylučující možnost cvičení, bude klientovi vráceno 50 % z nevyčerpané částky za cvičení. Tuto okolnost je nutno doložit písemně s potvrzením lékaře.
V případě jakéhokoliv jiného důvodu nevyužití předplatného, nemá klient nárok na vrácení peněz.
O storno se žádá písemnou formou, nebo emailem s naskenovaným podpisem klienta, mailová adresa musí být shodná s adresou uvedenou v rezervačním systému. Za termín storna se považuje čas odeslání emailu, nebo dopisu, peníze budou vráceny do 30 dnů od podání žádosti.
V případě storna ze strany Zdravíčko-Krmelín, bude vrácena část nevyčerpané platby v plné výši.


1a. Cvičení rodičů s dětmi 30 min. plus 60 min. vstup do wellness

10 vstupů = 2000,-Kč, Platnost permanentky 10 týdnů. Klient má možnost si lekci 2 x nahradit v jiných probíhajících kurzech nebo má možnost 2 x vstup do solné komory ve speciálně vyhrazených dopoledních hodinách pro tyto náhrady.

1b. Cvičení rodičů s dětmi 45 min. bez vstupu do wellness
10 vstupů = 1000,- Kč, Platnost permanentky 10 týdnů. Klient má možnost si lekci 2 x nahradit v jiných probíhajících kurzech nebo má možnost 2 x vstup do solné komory ve speciálně vyhrazených dopoledních hodinách pro tyto náhrady.

Prodloužení platnosti permanentky ze závažných důvodů:

- dlouhodobá nemoc,
- návštěva lázní,
- závažná osobní situace,
- kombinace individuální terapie a cvičení ve skupině.
Tato situace musí být klientem nahlášena včas a možnosti prodloužení permanentky budou projednány individuálně s lektorem.

1c. Ostatní druhy cvičení a volnočasové aktivity:

Klient je povinen provést registraci v rezervačním systému Zdravíčko – Krmelín a na jednotlivé lekce či události se řádně hlásit.

Odhlášení z pravidelného kurzu se provádí v rezervačním systému; v případě výpadku e-mailem nebo telefonicky, přičemž čas odeslání e-mailu nebo telefonického hovoru musí být rovněž dříve než 24 hodin před začátkem lekce, později, do 24 hodin se klient také může odhlásit, ale již bez nároku na náhradu,

Zrušení lekcí
O zrušení lekce se dozví pouze klienti přihlášení na lekce v rezervačním systému. Klient je informován automatickými e-maily, většinou poskytovatel služeb zasílá i SMS. Pokud klient dorazí bez přihlášení, nemusí se na lekci dostat, a to ze dvou důvodů:
- lekce byla zrušena,
- není pro klienta v tělocvičně místo.

Smyslem existence rezervačního systému je flexibilnější komunikace mezi klientem a poskytovatelem služeb. Rezervační systém pak poskytovateli služeb dává lepší přehled o účastnících dané lekce. Klient, který se přihlašuje těsně před začátkem lekce, riskuje, že tato lekce bude z důvodu nízkého obsazení zrušena nebo obsazena rychlejšími klienty.


2. Vstup do sauny nebo solné komory

Úhrada za vstup je prováděna předem přes rezervační systém nebo na místě.

Klient je povinen se v zařízení Zdravíčko–Krmelín chovat dle pravidel a pokynů v provozním řádu.
Při porušení těchto podmínek má provozovatel právo na ukončení procedur bez nároku na vrácení finanční částky za vstup.


2.a.Pravidla rezervace

Pro úspěšnou rezervaci wellness (sauna, solná jeskyně) je třeba, aby byl klient řádně registrován v rezervačním systému.
Registrovaný člen: Pokud si svojí rezervaci rozmyslíte, odhlaste se včas! Při odhlášení do 24 hodin před začátkem rezervace Vám bude navrácena celá částka. Méně než 24h až 1h před čerpáním služby s 50% storno poplatkem. Storno méně než hodinu před využitím služby účtujeme 100% z ceny.
Neregistrovaný člen: Storno bude možné jen přes obsluhu kavárny, s nutností vypsat storno formulář s identifikací, komu poplatek vracíme a předložit doklad totožnosti. A to za stejných termínových podmínek jako u registrovaného člena.


3. Služby

Rezervace jdou provést těmito způsoby:
- osobně na recepci v kavárně
- pomocí on-line rezervace na stránkách zdravicko-krmelin.cz

Registrací v on-line rezervačním systému volnočasového centra uděluje klient provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů volnočasového centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může klient kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu volnočasového centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce kavárny v centru.


4. Platební podmínky

Platba v hotovosti nebo platební kartou v provozovně v době otevíracích hodin (Po-Pá: 9:00 – 21:00, So-Ne: 10:00-22:00)


5. Ochrana osobních údajů

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v našem centru o Vás naše společnost (Zdravíčko-Krmelín s.r.o., Záhumenní 715, Krmelín, 73924) vede tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mail a fotografie.

Společnost Zdravíčko-Krmelín s.r.o. se zavazuje, že tyto osobní údaje nepředá žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.


6. Řešení sporů

Pokud dojde ke sporu mezi Zdravíčko-Krmelín s.r.o. a kupujícím, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující–spotřebitel může kontaktovat dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Českou obchodní inspekci sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


Připomínky a chyby k fungování rezervačního systému posílejte zde:

zdravicko-krmelin@seznam.cz

Kontakty

OTEVÍRACÍ HODINY centra:
Po-pá: 9:00 - 21:00
So, Ne: 14:00-22:00

TELEFON: +420 720 452 155

OTEVÍRACÍ HODINY kavárny:
Po-Pá: 9:00 - 19:00 pro klienty centra
út, čt: 16:00 - 19:00 pro veřejnost

TELEFON kavárna: +420 777 975 957
Mimo tyto hodiny dle tel. domluvy